p?edja? II
>

p?edja? II 2006-06-27 6 Comments

Dv? stejn fotky za sebou jsou tu zcela mysln?, a to z toho d?vodu, e o?ekvm, e vyjd?te sv?j nzor na to, kter proveden se vm vce lb, kter vs n??m oslovuje. Nesty?te se a pite!

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
 • no kad m co do sebe......ale asi vc ta barevn.....ikdy to tma se hod asi vc na tu BW.....nevm.......ale dobr :) sem ani nev??ila,e sem ty fotky d n?kdy tak brzo...jo a nechci rejpat,ale jak vypad CD s fotkama??? nebo prost? komplet naich fotek? :)
  Kriss :) @ 2006-06-27 20:52:47
 • Rda bych Kubkovi ud?lala radost, u kv?li v?erejku, ale j si dost t?ko vybrm. I kdy se p?iznm, e lto nsledujc po ja?e s sebou p?in barvy, po kterch se mi ?asto stsk, a tak jsem se zamilovala do toho modrho nebe a d?ev?n k?lni?ky, protoe si ?km, co v n asi je.
  R?k
  @ 2006-06-27 21:18:46
 • no pokud se zadari, tak ho zitra vemu do skoly.
  kubik @ 2006-06-27 21:28:39
 • Mn? se asi vc lb ta ?ernobl verze, i kdy mm v?tinou radi ty barevn. Ta boudka vypad jako ta, kterou si postavil m?j bratr na zahrad?...a on v n sp. Prvn fotka je takov tajemn?j...:-)
  Bihy @ 2006-06-28 09:29:22
 • Tys to m?l ve kole? :-O jejda,pro? ses neozval,tak ztra no....doufm,e p?de ;)
  Kriss :) @ 2006-06-28 10:31:21
 • Jednozna?n? barevn - ?ekl bych, e kontrast modroblho nebe a hn?dho pole je na n prv? dobrej...
  utopenec coach @ 2006-06-28 13:08:06