poutnk
>

poutnk 2011-07-07 3 Comments

Tohoto poutnka jsme potkali na t?dnm srazu po 5 letech, na rozdl od mnohch, kte? se s vce ?i mn? uve?itelnmi vmluvami nedostavili. Vem z?astn?nm a organiztor?m (Frantikovi) pat? m?j dk za velice povedenou akci. Jen koda, e se vichni nezdreli o n?co dle. Slavn citt "bylo to dobr, ale bylo toho mlo", vystihuje ve. Galerie v galerich.

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
  • Docela zda?il fotka a to nemyslm zrovna z toho d?vodu, e je na n pivo. Ale zase si p?eel na n?co jinho ne jsou mal d?ti.. Dost se mi lb ty barvy!
    Utopenec quitar @ 2011-07-08 11:19:56
  • Dky za zm?nu, to ob? mimino m? trochu d?silo:) A hlavn? ob? dk za galerku!
    vb2 @ 2011-07-08 17:39:28
  • Touto cestou bych velmi rda pod?kovala Ver?i, Kohymu a Kubkovi za krsn a hlavn? po obsahov strnce krsn pohled:-). D?kuji!
    Jana @ 2011-07-25 21:02:19