diva?ka
>

diva?ka 2010-08-07 0 Comments

na rozvern? pohdkovm erm?skm p?edstaven na Btov?.. galerie budou, smrdm te? pr dn doma, tak je na to ?as (?m chci nazna?it, e m?l-li by n?kdo lep program, nevhejte se sv??it), vak jen co si za?dm nov web (z n?jakch pochybnch d?vod? mi to cel zruili, jak si jist? pravideln nvt?vnci sta?ili vimnout).

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
  • No Comments Yet.