lenka & martin
>

lenka & martin 2009-07-19 2 Comments

tentokrt ze svatby moj drah sestry.. svatba p?ekrsn, ve se vyda?ilo znamenit?, le? pro m?, z d?vodu fotografovn, lehce traumatick zitek. Budi to pro vs pou?enm do budoucna.. jako hlavnho svatebnho fotografa m? nikdy nezv?te! Fotek za onen svatebn den padlo asi 1200, od ?eho se odvj i zpod?nvech ostatnch galeri(a je na co se t?it!), p? promazat takov kvantum d zabrat a sest?i?ku svoji musm te? jaksi up?ednostnit. ..A taky, nejen fotkami je ?lovek iv a vdy se najdou bohulib?j aktivity k trven ?asu. O tom ale n?kdy p?st?! Te? hur do postlky, spt, d?ti..

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
  • Stejn? t? jako hlavnho fotografa pozvu, s tm nic nezm?e, Kubo;) Ale tak kdo v, jestli n?kdy n?co bude, tak m jet? nad?ji:)
    vb2 @ 2009-07-20 10:13:12
  • Krsn fotka, Kubi :)
    Lampa @ 2009-07-21 13:28:25