zem?el
>

zem?el 2009-03-23 2 Comments

..ve v?ku nedoitch estncti let, po t?k dlouhotrvajc nemoci. M?l krsn ivot a i smrt byla milosrdn, do posledn chvle v nru?i svch nejblich milovanch, kte? s neutuchajc p? i p?es veker obte vytrvali a do plnho konce. Obdiv a dky jim, v??n pokoj jemu. Bylo nm ct.

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
  • Kubi, to je mi moc lito!
    Adela @ 2009-03-23 17:01:55
  • Up?mnou soustrast! M?l sem ho rd.
    Utopenec quitar @ 2009-03-23 21:25:17