jeden ký? z Rigy...
>

jeden ký? z Rigy... 2008-10-07 2 Comments

Byli jsme na výlet? v Rize.. Ryanair m?l akci - zpate?ní letenka z Tampere za 20e. Vyplatí se to sledovat, nikdy nevíte na co narazíte.. doporu?uju stánku skyscanner.net, pokud neznáte. Je to parádn? rychlý a na rozdíl od Studenta nebo podobných vás to jen presm?ruje p?ímo na dopravce, takže žádný poplatky navíc. A hlavn? - nachází to fakt levný v?ci. Takže až bude uvažovat, jak se dostat do Tampere..:) Abych se vrátil k Rize.. co nevid?t p?idám galerku, takže posoudíte sami.. m?sto krásný, na první pohled tak n?co mezi Prahou a Brnem, co do velikosti i rázu m?sta, vzhledu barák?.. šalinky, trolejáky.. takže sem zavzpomínal na domov trošku, Finsko je v tomhle p?ecejen dost jiný (o tom ale p?íšt?). Narozdíl od naší milované zem? je však znát, že sme dále na východ?.. m?sto je plné rusák? v nablýskaných limuzínách a zárove? na každém rohu potkáte žebráky a bezdomovce.. slyšeli jsme, že tam není p?íliš bezpe?no, naštestí jsme se ale s žádnými problémy nesetkali. Kapitalistická hláška "váš zákazník, váš pán" tu platí snad j?št? mén? než u nás:) Další v?c která mi p?ipomn?la domov byly ceny. Zvlašt? u regálu s pivem jsem musel zamá?knout slzu v oku. Za ty dva dny jsme hned t?ikrát navštívili tamní ob?í tržist?, kde seženete vše od brýlí až po kytici z mrtvých ryb (uvidíte na fotkách:). P?ivezl jsem si tašku plnou sýr?, o?íšk? a podobných v?cí.. o cen? nemluv?(ješt? mén? než u nás, ?ek bych), ale hlavní v?c: kone?n? jsem si za?al vážit toho, jak je úžané koupit sýr, který má víc jak 15% tuku! a tvaroh ..jéje.. (ve finsku mají též.. ale v širokém spektru od 0 do 2 % tuku (zvracející smajlík))..a jakou úžasnou slaninu.. Bu?te rádi za to, kde žijete!:) btw. znáte halvu? kilo za 60k?.. Tak už dost o jídle. Riga je mimojiné známá tím, že tu je snad nejvíce zachovaných historických d?ev?ných dom? (i když vzhledem k finsku mám pocit, že jsem jich ani moc nepotkal..) a taky je tu pom?rn? dost parádních bará?k? ve stylu Art Nouveau / Jugendtstil.. centrum m?sta je v unesco. Výlet jsme završili vlá?kem na pláž za m?stem. Nádhera. Mo?e. Písek. P?íjemn? chladivá voda. Po kotníky. Spali jsme v hostelu, noc za 5e, p?ímo v historickém centru. Rezervovali jsme pokoj pro 5 osob, z n?jž se nakonec vyklubalo deset postelí, však byli jsme tam sami, takže sme si na nic st?žovat nemohli:) Vyrazili jsme ve t?ech, ale stejný nápad m?lo jest? asi dvacet našich p?átel, p?edevším jižních evropských destinací, takže o zábavu bylo postaráno i ve?er (op?t zd?razním místní ceny:) Ješt? pár zem?pisných informací na záv?r.. bo i ?áká ta vzd?lávací funkce musí být, chci-li úsp?sn? konkurovat Lososovi s jeho novým fotoblogem.. Riga je hlavní m?sto Lotyšska (anglicky Latvia), zatímco Litvy (Lithuania), té zem? pod ní, je hl.m?sto Vilnius. Estonsko se svým Talinem, které je nejvýš, se vám snad plést nebude. Vyšlo taky super po?así, však uvidíte na fotkách.. Ale i co se tý?e po?así v Tamepere, poslední dobou docela p?ekvapuje. Neprší.. a ob?as i slunce svítí! (dnes dokonce celý den) ..vypadá to na krásné babí léto..

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
  • Pekna fotka. Libi se mi. Mas na mobilu dobrej fotak.
    Losos @ 2008-10-07 22:51:44
  • docela ne?ekan? p?kná...je taková atypická, na to aby se mi zdála hezká, ale zdá se...je taková svá:)
    vb2 @ 2008-10-08 20:59:14