Tampere in the evening
>

Tampere in the evening 2008-08-18 7 Comments

Dob?e.. take za?n?me cestou. Cesta autobusem je, jak jist? vichni vte, velice p?jemn a takov byla i ta moje. Do Stockholmu je to krsnch 24 hodin, dle trajektem 10 hodin do Turku, do samotnho Tampere pak u pouh 3 hodinky busem. Nabz se otzka, pro? jsem nelet?l.. no, do letadla prost? t?icetikilov kufr a krosnu jest? k tomu bez mastnho p?platku nenarvu.. a taky.. abych se cenov? udrel na stejn hladin? (do Turku cca 2500 K?), musel bych to sestsakramentsky vychytat. Bus mi jel p?mo z Brna, v Prglu p?istoupil jet? architekt z ?VUT.. ve Stockholmu sme se zase rozd?lili p? on to bral jet? p?es Helsinky. Cesta trajektem, mazec! Vem doporu?uju. U kdy jsem p?i ?ekn v hale vid?l vystupujc v?ky vezouc p?ed sebou vozky naloen alkoholem, bylo mi jasn, e je na co se t?it. Tohle nebyla ta mal ple?ka kter voz jen auta p?es vodu. Byl to velkej nefalovanej Titanik. Sedm pater, z ?eho cel dv? byly vyhrazen pro obchody a restaurace. Ve duty-free samoz?ejm?. Oblbenou zbavou tamnch obyvatel je vyrazit si prost? trajektem, nakoupit, zapa?it a druhm to vzt zase zptky. J sem nepa?il, sp jsem si po noci v buse uval teplou sprchu a postel ve velice prostorn kajut? (dostat tam moje 3 zavazadla nebyla sranda, a to ani nemluvm o tom, e sem se tam m?l pak prothnout i j. Byl tam se mnou ?kej postar rusk, z?ejm? na ?kym d?chodcovskym vlet?, jak sem vyrozum?l z jeho pr anglickch sl?vek. Nat?st byl ale rozumnej a m?l s sebou jen malej kuf?k.) Rno byla luxusn sndan? (v cen? lstku:), take jsem se p?kn? naprskal a hur ven. Kdy se do t?ch pidi-uli?ek najednou vyrojilo veker osazenstvo lodi s kuframa, za?lo mi bt jasn, jakej pr?ser je, kdy se n?co stane a je pot?eba dostat tolik lid ven. Do toho se tam jest? motali (nep?li bl) zam?stnanci, kte? mus vechny pokoje pouklzet ne se stihne obm?nit posdka lodi. Tak jsem tedy poprv stanul na p?d? finsk, na pud? mho novho domova. Po t?ictkch v Brn? m? tu p?ivtalo p?jemn zataen a detiv po?as, krsnch 15 stupn?, a tak jsem s naivn mylenkou, e je zrovna nhodou dnes kared?, vyrazil hledat autobusovou stanici. Moc lid tu autobusem nejezd, nen se ?emu divit tak, t?ch 150 km do Tampere, thajce se po vech ?i?kch, jsme urazili za 3 hodiny. Autobus vak jednu nespornou vhodu m?l, uznvaj zde (aspo? n?kde teda) ISIC. Take polovi?n cena. Na vlak a ve ostatn je pot?eba p?mo finsk karta studenta. Take pozor na to, p?i vaich ?etnch vpravch do finskch kraj?! V autobuse byla ale romantika, nasval jsem atmosfru plnmi douky, okolo jen les, sem tam stodola, les, rovina, jezero, les, zp?v ptku a um?n dieslovho agragtu naeho vozidla. Za celou cestu (myslm, e by se i dala nazvat "po okrskch") jsem m?l monost spat?it asi 4 vesnice, p?i?em v jedn z nich se nachzelo dokonce vc ne 20 dom?. Tak jsem dorazil do Tampere. Na zastvce m? ji ?ekala sli?n Finka Katriina s kl?i od koleje (jej vze?en - tmav vlasy, tmav o?i - lze snad jen p?isoudit tomu, e strvila cel minul rok v Mexiku)... a jak to bylo dl, to se dozvte n?kdy p?st?.. K ilustraci p?ikldm skromnou galerii.

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
 • 540 slov, skoro sm od sebe, to finsko d?l divy ;)) a to tam nejse ani tak dlouho..
  jen doufm, e nasazenou la?ku nehodl sniovat (na mlcen se do hlavy u je pozd?:) btw. a nepochopm komunikaci s ruskem anglicky, nepochopm :)
  karel @ 2008-08-18 00:48:56
 • heh:) koukm, e je v Brn? hodn? nuda, kdy m ?as po?tat slova:)) zrovna finskem to ale nebude.. obavam se, ze efekt je prave opacny.. a co se ruska t?e, zkouel jsem i ?esky, ale nebylo to o mnoho usp?n?j:)
  kubik @ 2008-08-18 07:07:37
 • super krsn....a i ten tv?j lehce prodlouen koment? stoj za to...a e je to n?jakch 500 slov, to jet? nevypovd o tom, e by to byl n?jakej div, ne? Ani se Kubovi nedivm, znm to-prvn dojmy z ciziny a z cesty :) Doufm, e nae nvt?va tam u vs na severu vyjde ;)
  Kriss @ 2008-08-18 09:09:02
 • 3 odstavce, 40 ?dk?, 2 631 znak? a oprava - 539 slov, to v, tady na jihu mme przdniny ;) jin? - dy? j ho taky chvlim (mezi ?dky:) e to napsal (a on to v:)
  karel @ 2008-08-18 22:36:07
 • Kubo, no vypada to tam moc pekne. hlavne kolem sama priroda, coz me jako navrativsi z Velke Fatry naprosto ukouzlilo:) jen jsem se chtela zeptat, jak vlastne velike je to Tampere?
  tesim se na pripadnou navstevu,snad to vyjde:)
  MArketa @ 2008-08-21 08:03:45
 • co to je kubo za stupidn galerii..sam tlust star vdky nebo co, jaksi ipky, oklivej kuba a katrina nikde.....!!!!!!!!
  p?t? se polepi....
  michal co chce vid?t katrinu. @ 2008-09-04 22:28:43
 • Kubo, my chceme novou fote?ku...teda chci, ale v??m, e chceME :)
  Kriss @ 2008-09-07 21:18:37