blue / red
>

blue / red 2008-02-23 4 Comments

Nue dlouho o?ekvan koncert La Patchanky a Utopenc? mme za sebou.. Uhlk se bohuel op?t nechal p?ehlasovat ostatnmi ?leny kapely, zastnci tvrd sekce, a tak jsme msto p?vodnch pan?lskch rytm? vyslechli obligtn grungepunk, kter vak v jejich podn p?sobil vpravd? velkolep?. Utopenci p?edvedli star dobr vly. Publikum sloen ze skalnch fanouk? myslm nebylo obtn uspokojit:) U jen pocit z toho, koncertovat v tak v?hlasnm klubu, jakm Star Pekrna zajist je, dodal vystoupen pot?ebn nboj. Doufm, e se v koment?ch objev troku rozshlej nzory na tuto udlost.. ur?it? jste nabiti dojmy. Btw. o galerii nechci ani slyet:) bude, ale vechno m sv?j ?as (a sp?chat nem cenu..)

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
 • supr, stejn? jako koncert-a t?m se na dal-kdy u othle byl vrchol kariry-te? se z toho vrcholu aspo? po?dn? rozjedete ;)
  Kriss @ 2008-02-23 16:47:50
 • Souhlasm s Kriss - Super, kluci!:) Tm myslm: super fotka, Kubo, t?me se na galerku; super koncert, Utopenci, t?me se na dal;)
  vb2 @ 2008-02-23 16:53:18
 • J bych jen cht?la podotknout, e koncert obou kapel se opravdu vyda?il.. P?edskokani hrli dob?e a myslm, e skaln fanouci nezklamali a ani kapela skaln fanouky... Jak u mn? bylo oznmeno, tak dal koncert kapely je jisto jist? jasn a na ten se rda op?t dostavm. Jen m? troku zklamal Frantiek svou vtipnost, ale nevad. A k La Patchance? Jeliko jsem je slyela poprv a d?v jsem na n? slyela jen samou chvlu z okol, tak musm dodat, e se mi opravdu lbili. Nebo aspo? teda jejich tvorba:) A ke Star Pekrn?, tam jsem byla taky poprv a msto je to velmi p?kn a atmosfra v n?m byla taky dobr. Take Utopenci, jen tak dl a podle m? si m?ete klidn? dt jet? cle vy.. A jednou to t?eba dothnete na p?edskokany Vis??... :) A abych nezapomn?la na fotku: p?kn a po?km si na tu galerii:) Snad je ten koment? rozshlej..
  IF @ 2008-02-23 18:55:12
 • Pln? souhlasm s Kubou.. "Publikum sloen ze skalnch fanouk? myslm nebylo obtn uspokojit:)" Galerii bych taky rd, ale sp?chat opravdu nem cenu, et? si m?em dal pivo dt.. Fotka jest p?kn.. Ros?a vzadu pardn? rozost?en! To se mi moc lb.. God save La Patchanka!
  Utopenec quitar @ 2008-02-23 23:46:46