Cove #2
>

Cove #2 2007-11-11 8 Comments

tak zimn krajinka to nen, ale ?kal jsem si e bych mohl zas po ?ase aktualizovat pozad.. je ozkouen, po celou dobu, co ho tam mm, mi jete neza?alo lzt na nervy:) tak snad prominete i to trochu ohran tma.. no pokud se mi n?kdy p?es svtky poda? dt dokupy galerku ze skotska, tak si ho uijete jet? vc ne dost:)

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
 • Jee, docela mi to zvedlo naladu, ten snih me dneska pekne nastval! Hezke jako vzdy
  Adla @ 2007-11-11 21:41:06
 • u ju tam mm taky :) tak testnu, jak dlouho budu schopn se na ni koukat, ale b?n? s tm problmy nemm...ta fotka, co sem tam m?la do te?, tam byla taky p?knou dobu...ale pravda, tahle je moc p?kn, takov klidn :)
  Kriss @ 2007-11-11 23:15:08
 • tady to n?jak vym?elo...
  Adla @ 2007-11-16 06:39:23
 • !NEZAPOME?TE! na ned?ln LiStOVN... v 19:30...v HaDivadle...Fotbalov denky... a op?t s autorem...
  Utopenec, t.o. @ 2007-11-16 13:58:33
 • nezapomenu a ur?it? dojdu, mam to i v dia? ;)

  Kriss @ 2007-11-16 17:47:21
 • kubo, ty ostudniku... ty to nejak flakas.. :)
  koci @ 2007-11-17 13:38:10
 • on na to uplne kasle... to kdyz byl ve skotsku, tak to se menily fotky rychleji
  Utopenec,t.o. @ 2007-11-17 14:16:38
 • Rd bych v thle pozdn hodin? (p?ed pracovnm dnem :-) ) u jen dodal, e listovn ur?it? stlo za to (dle ohlas?, j jsem jej bohuel neslyel cel), a stejn? tak nsledujc selost u Vesel va?ice. Jedin vada na krseje je snad jen ta, e mi te? ujel jedin?kovej rozjezd, a msto doma u pln ledni?ky rdla, te? tr?m na privt? :-/
  ??elva @ 2007-11-19 02:52:14