Show Must Go On!
>

Show Must Go On! 2007-10-21 2 Comments

Mal ukzka z reportu z akce Ve?er Legend, na kterou jsem zavtal po koncert? Utopenc?. Za zpod?n se vem nedo?kavc?m omlouvm, ale fotek bylo opravdu hodn? a kdy se to d jet? dohromady se kolou, kde mm te? taky zatracen? napilno.. ?asem p?ihodm ur?it? galerku z Utopenc?, na kterou mnoz z vs netrp?liv? ?ekaj:) btw. p?i vymlen nzvu pro fotku jsem si vzpomn?l na pardn Orkovy vahy, kde t na postavu Freddie Mercuryho odkazuje.. pokud jste ne?etli, v?ele doporu?uji:)

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
  • Ach jo, Kubo, v?bec jsi m? nepochopil...
    Utopenec vajolin @ 2007-10-21 21:57:46
  • 28,10 19:30 HaDivadlo Listovani, Promenene sny (Petra Dvorakova-ucinkujic)
    Utopenec, t.o. @ 2007-10-23 23:32:53