Cove
>

Cove 2007-09-28 5 Comments

Tak jsem se vrtil ze zem? drahho piva a levnho oble?en, ze zem?, kde ve sportovnch autech jezd d?chodci a kde i lid s luxusnmi auty berou stopa?e. P?ijel jsem promrzlho karavanu a spacku do ?ist postele a vytopenho pokoje. Uil jsem si pardn przdniny (tm??) bez po?ta?e, zato s krsnou p?rodou (tm??) vude okolo. Poznal jsem spoustu asnch lidi?ek (a taky n?kter mnohem mn? asn) a zail, jak je to pocit, platit z vyd?lanch pen?z veker ivobyt a poznal jsem, e jsou zem?, kde je vyd?lat si na? vce ne snadn. Vracel jsem se s v?itkami sv?dom z toho, jak jsem mohl tak "proflkat" n?kolik p?edchozch przdnin, kdy je na sv?t? tolik zem, kam se stoj za to podvat. Te? jsem vak tady a t?m se, a vs op?t vechny uvidm! A to t?eba hned na sobotnm listovn..

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
 • Kubo, moc p?kn...myslm, es vythl moc dob?e (a snad to nebylo tak t?k)-dky moc a t?m se na dal :) nebo snad t?eba cel galerie? n?chm se p?ekvapit-a teda deadline byla p?lnoc, ne? ;) ale j se sem stejn? podvala a dneska :)
  Kriss @ 2007-09-28 09:54:07
 • P?kn, ?ekala jsem s nap?tm :-) Ned sem galerku ze Skotska? Prosm prosm ... :-) T?eba jestli nem z no?nho Edinburgu nebo z toho Benwracki...?
  Bihy @ 2007-09-28 10:05:07
 • ja sem taky pro spoustu fotek,byla to docela prekerka ty 2 mesice:D
  Marketa @ 2007-09-28 16:36:38
 • lidicek:-)
  Utopenec, t.o. @ 2007-09-30 13:23:04
 • fakt hezk kubi:)
  vb2 @ 2007-10-01 15:54:39