pt?e
>

pt?e 2006-09-10 1 Comment

Jednoho ve?era se uvelebilo v muktech na balkn?... rno u bylo pry?. Jestli za?adovala ko?i?ka nebo si ho odvedli rodi?e, to se u nikdo nedozv.

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout