sgra
>

sgra 2006-08-07 0 Comments

Hur! Slva! Tak jsem kone?n? splnil sv p?edsevzet a upravil strnky k obrazu svmu. M?ete okomentovat nov design a vim?te se zejmna ji pln? funk?nch styl?, kter m?ete p?epnat dole. (No pravda, ob?as se na to mus klinknout ve sprvnm po?ad, aby to fungovalo, ale dejme tomu.. je to holt alchymie..) Jinak pite, jestli se vm to zobrazuje korektn? v r?znch prohle?ch, na Ope?e je ve v pohod?, MS Explorer he v black stylu okolo obrzku pestrobarevn rme?ky, ale s tm asi nic nenad?lm:-( Take radm p?ejt na Operu, ja zdarma a m spostu vychytvek, kter navc nemuste sloit? instalovat jak u nap?. Firefoxu.

Jinak pro vechny ?astnky Nekone?nho kruhu: vechny sv post?ehy k tboru a vzkazy pite k p?edchozmu obrzku, a? v tom nen zmatek.

PS: ob?as se stane, e mi zni?ehonic zmiz ?k fotka (jako nap?klad tato p?es noc), take se moc nelekejte. Mon u jsem odhalil i p??inu (naivn? jsem se pokouel opravit chyby v popisku), take drte palce, a? se to ji vckrt nestane. Pst znovu tento koment?, to je fakt mor..

(close)   

   

   tohle ne
tohle taky ne
tohle zatrhnout

  
  • No Comments Yet.